Generální spozor

Sekretariát

Sportovní
oddíly
Akce, informace, zajímavosti

TJ TŽ Třinec                                        

Tyršova 214, 739 61 Třinec


tel.:  558993320, 602100741

email: tjtztrinec@centrum.cz

www.tjtztrinec.euTělovýchovná jednota TŽ Třinec

Kino Kosmos

Naše noviny

Turistika v Třinci

Hostováno na:

O Třinci

Kultura a sport

Home

Vítejte.

Zprávy o prvním tělovýchovném dění v Třinci sahají do doby před první světovou válkou.

Již v desátých letech dvacátého století existovaly různé sportovní kroužky jako řeckořímský zápas, tenis, gymnastika, turistika, ve dvacátých letech pak kopaná.

Tak v roce 1921 vznikl polský KS Sila Třinec, v roce 1922 německý DSV Třinec a v roce 1923 k nim přibyl český sportovní klub SK Třinec.

Tělovýchova a sport v Třinci byla v létech okupace násilně potlačena a začala se rozvíjet až po osvobození naší vlasti …

V současné době občanské sdružení Tělovýchovná jednota Třineckých železáren sdružuje přes dva tisíce sportovců v 20 oddílech:


atletiku, bmx, košíkovou,cyklistiku, házenou, horolezectví, kulturistiku, lyžování, orientační běh, plavání, sportovní gymnastiku,

stolní tenis, šachy, volejbal, vzpírání, zápas, karate, skialpinismus, skateboard, outdoor.

VW_jsa_letak_A4_II_segment_online_karireal_nahled.pdf

Smlouva o poskytnutí

dotace z rozpočtu MSK